A. 4 lax + 4 rullar eller 4 avokado                                                                   75/80:-


B. 5 lax + 5 rullar eller 5 avokado                                                                   95/100:-


C. 6 lax + 6 rullar eller 6 avokado                                                               110/120:-


D. 3 lax + 3 räkor + 3 rullar                                                                                        90:-


E. 4 lax + 4 räkor + 4 rullar                                                                                      120:-


F. 5 lax + 5 räkor + 5 rullar                                                                                       140:-


G. 3 lax + 3 räkor + 3 avokado                                                                                  95:-


H. 4 lax + 4 räkor + 4 avokado                                                                                125:-

 

I.   5 lax + 5 räkor + 5 avokado                                                                                150:-